Amsterdam
Dolor sit amet Home Over Cursus aanbod Offerte aanvragen Nieuwsbrief Informatie Contact Referentie Veel gestelde vragen
Yvonne Tuerlings EHBO in de praktijk is erkend door:
© Yvonne Tuerlings EHBO in de praktijk April 2018

Cursus EHBO bij sportletsel

  Sporten is een gezonde bezigheid, toch krijgen sporters ook met sportletsels te maken. De eerste hulpverlener heeft een belangrijke functie bij het beperken van de schade die sporters tijdens het sporten op kunnen lopen. Goede eerste hulp kan erger voorkomen. Het herstel van een sportblessure begint al op het moment dat de Eerste Hulp wordt geboden.   Voor wie is de cursus, EHBO bij sportletsel, bedoeld? Voor iedereen die meer wil weten en kunnen op het gebied van EHBO bij sportongevallen. Mensen die veel met sporters actief zijn (o.a. supporterende ouder(s) / verzorger(s), hulpverleners in de sport, sportcoaches, gymdocenten, sportinstructeurs, mensen bij de scouting, mensen die sportevenementen organiseren etc.) Toelatingseis(-en) voor deze cursus: U dient in het bezit te zijn van een geldig diploma Eerste hulp, indien u in aanmerking wilt komen voor een erkend Oranje Kruis certificaat. Indien u niet in het bezit bent van een geldig diploma Eerste hulp, zal er een bewijs van deelname aan de cursus EHBO bij sportletsels, van Yvonne Tuerlings EHBO in de praktijk worden verstrekt (dat is dus geen erkend Oranje Kruis certificaat). Doel van de cursus, EHBO bij sportletsel: Eerste hulp verlenen bij sportongevallen. Theorie en praktijk betreffende: Dekverbanden Drukverbanden Wonddrukverbanden Rust- / steungevende verbanden Onbeweeglijk makende verbanden Preventieve verbanden Speciale handelingen, zoals: De handgreep van Zäch, stabiel leggen bij nekletsel (helm afnemen = optioneel), tapegebruik. Opbouw van de cursus: Tijdens de cursus leert u wat u moet doen, maar ook wat u vooral moet laten. U verkrijgt kennis van de meest voorkomende sportletsels, de oorzaken en gevolgen. U leert de gevolgen van het sportletsel beperkt houden. U krijgt inzicht in de wijze waarop sportletsels kunnen worden voorkomen. U raakt op de hoogte van effectieve blessurepreventieve maatregelen. De cursus wordt gegeven door een instructeur Eerste Hulp. De nadruk zal liggen op de praktijk. Tijdens deze cursus zal gebruik worden gemaakt van het boekje: Eerste Hulp bij sportongevallen (2e druk) Dit boekje dient vooraf door de cursist al zelf te zijn aangeschaft + en bestudeerd, alvorens men deelneemt aan de cursus. (middels Yvonne Tuerlings EHBO in de praktijk is het ook mogelijk om een cursusboekje te bestellen (geef dit dan a.u.b. middels het aanvraagformulier aan), dit dient echter wel tijdig (uiterlijk 3 wkn voor aanvang van de cursus schriftelijk gemeld te worden) zodat het boekje nog tijdig aan u geleverd kan worden, alvorens de cursus begint (hiervoor zullen extra kosten voor in rekening gebracht worden) Nederlands - Paperback 152 pagina's | Thiememeulenhoff Bv | augustus 2005 ISBN10: 9006920673 ISBN13: 9789006920673  Oranje Kruis Lesdag van de cursus EHBO bij sportongevallen: Deze cursus bestaat uit 1 lesdag (= 8 lesuren, 08.30u – 17.00u), deze kan aaneengesloten worden ingepland, of evt. in onderling overleg (bijv. In 2 dagdelen, of enkele uurtjes verspreid over enkele avonden) Locatie van de cursus EHBO bij sportongevallen: Kiest u voor een cursus in uw eigen bedrijf / sportvereniging, dan heeft u geen onnodige reistijd en reiskosten. Medewerkers / cursisten worden op de werkplek / sportvereniging getraind, dààr waar ze moeten optreden als er echt iets gebeurd. Locatie kan uiteraard ook in onderling overleg met Yvonne Tuerlings EHBO in de praktijk, worden afgesproken. (hiervoor zullen extra kosten in rekening worden gebracht) Onderwerpen die o.a. tijdens de cursus EHBO bij sportongevallen aan bod zullen komen, zijn: Vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp bij sportongevallen. Stoornissen in het bewustzijn. Stoornissen in de ademhaling. Stoornissen in de bloedsomloop. Letsels van de huid. Letsels van spieren en pezen. Letsels van botten en gewrichten. Letsels aan het hoofd. Warmteletsels. Koudeletsels. De organisatie van de Eerste Hulp bij sportevenementen. Overzicht beschermende materialen per sport. Verband- en hulpmiddelen. Toetsing: De instructeur toetst gedurende de opleiding of u de leerstof praktisch en theoretisch beheerst. Het zwaartepunt van de toetsing ligt op de praktijk. Er wordt gelet op uw geschiktheid om in de praktijk als eerste hulpverlener op te treden. Indien u in het bezit bent van een geldig diploma Eerste Hulp, ontvangt u (na het met gunstig gevolg afleggen van een theoretische én praktische toets) het certificaat Eerste Hulp bij Sportongevallen / verbandleer, erkent door het Oranje Kruis. Wanneer u echter niet in het bezit bent van een erkent / ongeldig diploma Eerste Hulp, ontvangt u het certificaat Eerste Hulp bij Sportongevallen /. verbandleer, door Yvonne Tuerlings EHBO in de praktijk (= niet erkend) Nascholing: Wilt u uw erkende, behaalde certificaat EHBO bij sportletsel, geldig houden dan is hiervoor een cursusdag (a 8u) per 2 jaar nodig óf desgewenst nascholing van 4u p/jaar. Kosten: Op aanvraag (Kosten zijn, incl. BTW, oefenmateriaal, lesmateriaal zoals: instructeur, en een diploma van het Oranje Kruis)
Klik hier voor de Cursus kalender
inschrijven inschrijven