Cursus basis EHBO (incl baby-/kind en volwassenen reanimatie + aed gebruik)

Jaarlijks gebeuren er veel ongelukken, thuis, op straat of tijdens het werk. Van ernstige tot minder ernstige ongevallen. Nog maar al te vaak wordt bij ongelukken vertrouwd op het initiatief van de ander of wacht men op een arts of ambulance. Vaak berust dit afwachten op een tekort aan kennis van Eerste Hulp. Het is van groot belang dat men bij ongevallen snel en op de juiste wijze Eerste Hulp kan bieden. Inzicht en kennis van letsels kunnen u helpen om ook preventief ongelukken te voorkomen.

Voor wie is de cursus, basis EHBO, bedoeld?
•Voor iedereen die Eerste Hulp op een verantwoorde wijze wil toepassen. Na het volgen van de cursus bent u in staat om op een juiste wijze Eerste Hulp te verlenen aan een volwassene of kind met een plotseling optredende stoornis in zijn / haar gezondheidstoestand, als gevolg van een ziekte of ongeval.
•Een specifieke vooropleiding is niet nodig.

Opbouw van de cursus:
De cursus duurt 3 lesdagen, inclusief examen, van 09.00u -17.00u.
Deze cursus is gecertificeerd door het Nederlandse Oranje Kruis.
Tijdens deze EHBO cursus leert u wat u moet doen bij een ongeval of een acuut medisch probleem.

Kiest u voor een cursus op uw eigen bedrijf, dan heeft U geen onnodige reistijd en reiskosten. Uw medewerkers worden op de werkplek getraind, daar waar ze ook op moeten treden als er echt iets gebeurt.
Ik kom graag naar u toe! Ik kan de opleiding in 3 hele lesdagen verzorgen, of indien gewenst, in 6 x ½ dag.

Onderwerpen die worden behandeld:
Deel 1: Algemeen:
•Eerste hulp verlenen: 5 belangrijke punten
•Emotionele reactie
•Eerste hulp verlenen en de kans op infectie

Deel 2: Stoornissen in de vitale functie:
•Stoornissen in het bewustzijn
•Stoornissen in de ademhaling
•Stoornissen in het bewustzijn en de ademhaling
•Actieve bloedingen
•Shock

Deel 3: Letsels:
•Wonden
•Elektriciteitsletsel
•Kneuzing en verstuiking
•Botbreuken en ontwrichtingen
•Letsel van het oog, neus en oor
•Tandletsels en tand door de lip
•Oververhitting
•Onderkoeling
•Bevriezing
•Vergiftigingen
•Steken en beten

Deel 4: Verband- en hulpmiddelen:
•Verbandmiddelen
•Overige materialen

Deel 5: Reanimatie en AED gebruik:
•Bij volwassenen én bij kinderen

Het examen:
De cursus wordt tijdens de laatste lesdag, afgesloten met een gecombineerd theorie / praktijk examen.
Dit examen is erkend door het Oranje Kruis en de Nederlandse Reanimatie Raad. De instructeur voldoet aan de hiervoor gestelde eisen van vakbekwaamheid. Tijdens het examen werkt u samen met een LOTUS – slachtoffer. Bij goed gevolg ontvangt u het Oranje Kruis basisdiploma EHBO.

Deelnemers:
Minimaal 6, maximaal 12 personen.

Diploma:
U ontvangt het Diploma Eerste Hulp van het Nederlandse Oranje Kruis. Het diploma behoudt, indien u de nascholingscursus EHBO volgt, 2 jaar zijn geldigheid. Zie hier voor Cursus Nascholing EHBO.

Kosten:
Op aanvraag
(Kosten zijn incl. BTW, examenkosten, lesmateriaal zoals: lesboeken en (verband-) oefenmateriaal, LOTUS-medewerker(s) en een diploma van het Oranje Kruis.)

Meer info